บ. แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จก. และ บ. ทีแอนด์เอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จก.

แจ้งประชาสัมพันธ์ การบริจาครอบที่ 2
สามารถดูรายชื่อโรงพยาบาลในการบริจาครอบที่ 2 จำนวน 34 แห่ง
ได้จากหน้า Facebook ของบริษัท
ตาม Link ด้านล่างประกาศนี้
สำหรับการบริจาคในรอบที่ 3 และ 4 จะแจ้งความคืบหน้าอีกครั้ง
สามารถดูข้อมูลของบรัษัทเกี่ยวกับ
การผลิตสินค้าได้ในหน้าเว็บ
เพื่อความมั่นใจต่อสินค้า

ขอให้ติดต่อผ่านช่องท่าง Facebook ของ บ. แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จก.
ที่ https://www.facebook.com/bagsandgloves/
หรือคลิกที่ Link ด้านล่าง

https://www.facebook.com/bagsandgloves/

WELCOME TO

BAGS AND GLOVES CO., LTD.

Manufacturer and Exporter
Polyethylene Disposable Gloves, Aprons, Bags and Other Innovative Products

Company

BAG has been a manufacturer and exporter of products made from plastic film for over 20 years. We offer industrial grade and high-quality disposable gloves, aprons, bags, and other innovative products that we co-developed with our clients. We use Polyethylene materials such as HDPE, LDPE, and LLDPE, which go through blow-extrusion or cast-extrusion processing before completing into a product that serves each client’s needs and specifications.

PRODUCTION FACILITY

BAG prides itself on producing high quality products to international standards. With tools, equipment and an innovative and creative team, BAG products hope to satisfy our clients.

QUALITY CONTROL

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 13485:2016

BAG AND GLOVES CO.,LTD. demonstrates its ability to consistently provide product that meets customer and applicable statutory requirements, and aims to enhance customer satisfaction through the effective application of processes for continual improvement of the system and the assurance of conformity to customer.